Rūta Švedarauskienė. Darbdavys paskatino įmonės akcijomis: ar (ne)apmokestins? - DELFI Verslas

Akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės, Darbuotojas pagal pasirinkimo sandorį gavo nemokamų akcijų - Mokesčių SUFLERIS

Turinys

  akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės

  Konstitucijos pr. Cvirkos g. Nuo m.

  akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės

  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. Perleidžiant UAB akcijas, viena šalis kartu su akcijomis perleidžia susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus.

  Todėl prieš sudarant UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, siūlytumėme pasikonsultuoti su teisininkais ir dokumentų rengimą patikėti ilgalaikę patirtį turintiems specialistams.

  akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės

  Vienas iš UAB akcijų perleidimo ypatumų — akcininko sutuoktinio sutikimas dėl santuokos metu įgytų UAB akcijų perleidimo. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad sandorius dėl akcijų, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus atvejus, kai sutuoktinis turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą sudaryti tokį sandorį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, kad akcijų perleidimo sandoris be kito sutuoktinio sutikimo gali būti pripažintas negaliojančiu.

  akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės

  Dar vienas specifinis reikalavimas yra susijęs su pirmumo teise įsigyti UAB perleidžiamas akcijas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 str. Šios aplinkybės dar kartą įrodo, jog siekiant išvengti ginčų dėl UAB akcijų perleidimo sandorių ginčijimo, prieš sudarant sandorius, būtina pasikonsultuoti su teisininkais.

  akcijų pasirinkimo sandorių mokestinės pasekmės

  Įrašų navigacija.