m. Steigiamasis Seimas

Pokario prekybos sistemos sukūrimas

Darbų pavyzdžiai

Vieningos Europos idėjos po antrojo pasaulinio karo. Federalistinis ir unionistinis požiūris. European Recovery Program. Europos Ekonominio Bendradarbiavimo Organizacija.

Mūsų demokratinėse valstybėse šie teisės aktai kūrė elgesio normas, privalomas piliečiams, partijoms, taip pat pačiai valstybei ir jos institucijoms.

Vakarų Europos valstybių glaudesnio bendradarbiavimo prielaidos. Apibendrinant galime išskirti šias pagrindines pokario vakarų Europos valstybių glaudesnio bendradarbiavimo prielaidas.

pokario prekybos sistemos sukūrimas

Ekonominis bendradarbiavimo pavyzdžiai oįkuriama Europos Ekonominio Bendradarbiavimo Organizacija. Eapbeuratomo ir eeb. Europos laisvos prekybos asociacija ELPA.

Breton Vudso sistema – Vikipedija

Obalandžio Vašingtone buvo pasirašyta Šiaurės Atlanto sutartis. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija EŽTK. Roberto Šumano planas. Robertą Šumaną Robert Schumann.

Mokslo kryptys

Šumano plano idėjas. Europos Anglių ir Plieno bendrija. Valstybės steigėjos. Sutarties tikslai. Europos Anglies ir Plieno Bendrijos steigimo sutartis.

Pranešti klaidą

Bendros anglių ir plieno rinkos sukūrimas. Planas sukurti Europos gynybos bendriją Pleveno planas ir Europos politinę bendriją.

pokario prekybos sistemos sukūrimas

Europos gynybos bendrijos EGB. Europos politinės bendrijos. Europos Ekonominės BendrijaEuratomo bendrija. Steigimo sutartys.

pokario prekybos sistemos sukūrimas

Suteikta kompetencija. Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį. Europos atominės energetikos steigimo sutartį Euratomo sutartis. Laisvos prekybos erdvė.

VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

Ekonominė ir monetarinė sąjunga. Europos Bendrijų specifika. Bendrijos metodas ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo metodas. Europos Bendrijų institucijos. Susiliejimo sutartis. Europos politinio bendradarbiavimo EPB sistemos sukūrimas. Pirmoji ir antroji Europos Bendrijų plėtra. Ištrauka Po II pasaulinio karo Europos atstatymas buvo didžiulis iššūkis, tačiau kartu ir katalizatorius, skatinęs Europą vienytis.

  • Aukštesniosios technikos mokyklos — m.
  • Kokios partijos užsakė šiuos plakatus?

Ilgalaikės taikos užtikrinimas buvo svarbiausias to meto uždavinys, kurio buvo galima pasiekti tik per glaudesnį politinį, gynybinį ir ekonominį Europos valstybių bendradarbiavimą. Harvardo universitete JAV valstybės sekretorius Džordžas Maršalas paskelbė planą dėl Europos atstatymo programos angl. European Recovery Programkuris į istoriją įėjo Maršalo plano vardu.

pokario prekybos sistemos sukūrimas

Pagal šį pokario prekybos sistemos sukūrimas JAV neatlygintinai Europos šalims skyrė finansinę pagalbą, siekiančią — 12,4 mlrd. JAV Kongresas pritarė Maršalo pasiūlymui, tačiau iškėlė dvi sąlygas: ¡Europos valstybės privalės drauge parengti pagalbos panaudojimo planą; Jos privalės palaipsniui panaikinti prekybos barjerus.

Maršalo plano įgyvendinimui m. Kuomet EEBO tikslai buvo pasiekti, nuspęsta organizaciją reorganizuoti. Paryžiuje buvo pasirašyta sutartis steigianti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją EBPO.

EBPO, šiuo metu vienijanti 35 valstybessiekia skatinti valstybių ekonominį augimą bei finansinį stabilumą, padėti kitų šalių ekonomikos vystymuisi, prisidėti pasaulinės prekybos plėtojimo.

Diskusijose dalyvavo parlamentarų, profesinių sąjungų, verslo atstovai, intelektualai iš vakarų ir rytų Europos valstybių.

Pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo, į tarptautinį kongresą buvo pakviesti ir Vokietijos atstovai. Esminė pokario prekybos sistemos sukūrimas tarp šių grupių buvo valstybių suvereniteto atsisakymo europinės integracijos naudai klausimas.

Federalistai pasisakė už valstybių sąjungą pagal JAV arba Šveicarijos modelį — su bendra europine vyriausybe, tiesiogiai renkamu parlamentu ir europiniu teismu.

Didžioji depresija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Galingųjų valstybių sutarimas dėl esminių tikslų ir tarptautinės ekonomikos valdymo metodų padėjo priimti vieningus Breton Vudso konferencijos sprendimus. Susitarimų esmė buvo bendras tikėjimas kapitalizmu.

Unionistai reikalavo Europos valstybių glaudaus ekonominio ir politinio bendradarbiavimo, atsisakant be tokios valstybių suvereniteto apribojimo galimybės. Ši priešprieša rodo, kad nors tikslas buvo bendras — suvienyti Europą, tačiau nebuvo sutarimo dėl vienijimosi formos.