Parengtos pastabos:

Praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

Kai kuriais atvejais, bet nebūtinai visais atvejais, į ateitį žvelgiančią informaciją galima nustatyti naudojant perspektyvią terminologiją, pvz. Be to, bet kuriuose teiginiuose, susijusiuose su lūkesčiais, prognozėmis ar kitais būsimų įvykių ar aplinkybių apibūdinimais, yra į ateitį orientuotos informacijos.

Buto grindų variantai. DIY grindų antgaliai

Ateities perspektyvos informacijos pavyzdžiai, be kita ko, yra pareiškimai, kuriuos Bendrovė pateikia dėl rekomendacijų, susijusių su m. Teiginiai, kuriuose pateikiama į ateitį orientuota informacija, nėra istoriniai faktai, bet atspindi vadovybės lūkesčius, įvertinimus ir prognozes mūsų verslo ateitis, ateities planai, strategijos, prognozės, numatomi įvykiai ir tendencijos, ekonomika ir kitos ateities sąlygos.

praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

Į ateitį orientuota informacija būtinai yra pagrįsta daugeliu nuomonių, prielaidų ir vertinimų, kurie, nors Bendrovė mano, kad tai yra pagrįsta šio pranešimo paskelbimo dieną, yra susiję su žinoma ir nežinoma rizika, neapibrėžtumu, prielaidomis ir kitais veiksniais, kurie gali sukelti faktiniai rezultatai, veiklos lygis, veiklos rezultatai ar pasiekimai iš esmės skiriasi nuo tų, kuriuos išreiškia ar numato tokia į ateitį orientuota informacija.

Faktiniai Bendrovės rezultatai ir finansinė būklė gali reikšmingai skirtis nuo tų, kurie nurodyti ateities informacijoje.

praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

Todėl neturėtumėte pasikliauti jokia į ateitį orientuota informacija, esančia šiame naujienų leidinyje. Šie veiksniai nėra skirti pateikti visą veiksnių, galinčių turėti įtakos Bendrovei, sąrašą ir į ateitį orientuotą informaciją; tačiau į šiuos veiksnius reikėtų atsižvelgti atidžiai.

Negalima būti tikri, kad tokie lūkesčiai, įvertinimai, prognozės ir prielaidos pasirodys teisingi ir neturėtų būti nepagrįstai remiamasi į ateitį nukreipta informacija, esančia šiame pranešime spaudai.

praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos

Bendrovė aiškiai praskiestos eps darbuotojų akcijų opcijos bet kokios prievolės atnaujinti ar pakeisti pareiškimus, kuriuose pateikiama bet kokia į ateitį orientuota informacija, arba veiksnius ar prielaidas, kuriais jie grindžiami dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitokių priežasčių, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai.